Nog geen account? Je wachtwoord vergeten?

Privacy Policy

FYGO respecteert de privacy van gebruikers van haar website. Het algemeen gedeelte van de website kan vrij toegankelijk door gebruikers worden bezocht, zonder dat (persoons-) gegevens over de gebruiker worden opgeslagen.

Persoonlijke- en (technische) computergegevens worden verstrekt indien de gebruiker zich registreert als potentiele opdrachtgever. De verstrekte persoons- en computergegevens van en door gebruikers wordt vertrouwelijk behandeld volgens daarvoor geldende wet en regelgeving. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om diensten aan te kunnen bieden waarvoor de gebruiker een verzoek voor indient. Persoonlijke gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behalve om uitvoering te kunnen geven aan de verstrekte opdracht of wettelijk verplicht zijn om deze informatie openbaar te maken. Gegevens worden na schriftelijk verzoek daartoe door de gebruiker aan de vennootschap verwijderd.

Cookies

De vennootschap maakt gebruik van cookies met als doel om de site beter af te stemmen op de behoefte van haar bezoekers. De gebruiker heeft de mogelijkheid om de instellingen van de browser zo af te stemmen dat het gebruik van cookies wordt verhinderd. Hiervoor kunt u de handleiding van de door u gebruikte internetbrowser raadplegen

Wijzigingen

De informatie aangeboden op deze website mag door de vennootschap te allen tijde worden gewijzigd, zonder dat de gebruiker daarvan op voorhand in kennis wordt gesteld. De vennootschap raadt u daarom aan de aangeboden informatie op deze website met regelmaat te controleren op eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

Op deze Privacy Policy is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de Privacy Policy worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De versie opgesteld in de Nederlandse taal is bij interpretatieverschillen doorslaggevend.

Bel ons via +31(0)13 582 16 80

FYGO is powered by Koraal PMS BV